FUNDACJA PROMYK SZCZĘŚCIA

Sortuj produkty
sortuj wg :
 
Szanowni Państwo
 
celem działania naszej fundacji jest niesienie szeroko rozumianej pomocy zarówno dzieciom jak i dorosłym, niepełnosprawnym, uzależnionym a także czasowo potrzebującym wsparcia.
 
Nasze liczne inicjatywy edukacyjne, terapełtyczne i sportowe a także prowadzone
RODZINNE DOMY DZIECKA dla dzieci i młodzieży 18+ pozwalają nam realizować się zawodowo i czerpać zatysfakcje z pomocy innym w tym coraz trudniejszym świecie.
 
W dniu 30.06.2016 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej w IX Wydziale Gospodarczym została wpisana do rejestru Fundacja „Promyk Szczęścia”.
Fundatorami są: Izabela Kopystyńska i Robert Korytkowski.
Fundacja została powołana w celach:
1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2) Działalności charytatywnej
3) Ochrony i promocji zdrowia
4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
5) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
6) Wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa
7) Przeciwdziałania patologiom społecznym
8) Promocji i organizacji wolontariatu
9) Udzielanie pomocy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom w sytuacji kryzysowej, a w tym:
a) ofiarom przemocy
b) osobom nadużywającym alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom
c) sprawcom przemocy
d) osobom niepełnosprawnym
e) osobom przeżywającym kryzys osobisty, rodzinny, małżeński
f) ofiarom katastrof, karamboli, klęsk żywiołowych, przestępstw z użyciem siły, gwałtu, terroru i innych
10) Zapobieganie skutkom bezpośrednim i odległym kryzysu psychologicznego i zespołu stresu pourazowego
11) Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy osobom w sytuacji kryzysowej
12) Profilaktyka i promowanie zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego
13) Prowadzenie działalności na zlecenie organów państwowych, samorządowych i kościelnych, zgodnie z celami statutowymi
14) Działalności wspomagającej techniczne , szkoleniowo, informacyjnie, lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. nr 96 poz. 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) w zakresie celów określonych powyżej w pkt. Od 1 do 8
Jako jedno z pierwszych zadań jaki sobie postawiliśmy to pomoc dzieciom, które na mocy postanowienia Sądu zostaną skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych czyli potocznie zwanych Domem Dziecka.
Mamy świadomość tego,że mama i tato to „świętość” i nikt i nic nie jest w stanie ich zastąpić lecz niekiedy życie bywa wobec tych „najmniejszych” okrutne i właśnie ta świętość zostaje im zabrana.
Więc razem chcemy namiastkę tej „świętości” im zapewnić.
O następnych naszych działaniach będziemy informować.

 

Brak produktów do wyświetlenia
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl